การเกิดหินงอก หินย้อยเกิดจากอะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไร

หินงอกหินย้อยคือปรากฏการณ์ชนิดหนึ่งที่เกิดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายๆพันหรือหมื่นปีซึ่งส่วนใหญ่นั้นมักเกิดขึ้นในถ้ำหินปูนเพราะมีความชื้นอันเป็นปัจจัยของการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ประเภทนี้ลักษณะของหินงอกหินย้อยนั้นเป็นหินที่ยื่นหรือหยดเข้าหากันคล้ายกับเป็นของเหลวโดยมากเราเรียกหินที่หยดลงมาจากด้านบนว่าหินย้อยและเรียกหินที่ยื่นขึ้นไปจากทางด้านล่างว่าหินงอกซึ่งกระบวนการต่างๆที่ทำให้เกิดสภาพนี้นั้นสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

1.หินงอกหินย้อยเกิดจากความชื้นต่างๆที่สะสมอยู่ในดิ้นคือเมื่อปลายยุคน้ำแข็งหิมะเริ่มละลายตัวและความชื้นต่างๆก็ไหลมาสะสมในดินหรือช่องว่างระหว่างดิน กลายเป็นธารน้ำใต้ดิน 2.เมื่อน้ำใต้ดินนั้นรวมตัวกับคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้เกิดกระบวนการสึกกร่อนและเกิดเป็นกรดคาร์บอนิกซึ่งเป็นกรดอ่อนชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อหินปูนนั้นเจอกับกรดคาร์บอนิกที่สามารถกัดกร่อนหินปูนได้นั้นก็จะทำให้เกิดช่องว่างขึ้นเล็กบ้างใหญ่บ้างซึ่งเราเรียกช่องว่างที่เกิดขึ้นใหม่นี้ว่าถ้ำ

3.หินย้อยเกิดได้จากกระบวนการเหล่านี้เองคือกล่าวกันได้ว่าหินย้อยคือหินปูนที่จับตัวกันเป็นแท่งหรือแผ่นย้อยลงมาจากเพดานถ้ำซึ่งเมื่อมีน้ำที่มีหินปูนสะสมอยู่หยดลงมาตามรอยแตกหรือรอยแยกซึ่งเมื่อน้ำนั้นสูญเสียคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปก็จะทำให้เกิดสารประกอบประเภทคาร์บอเนตจากนั้นเมื่อเกิดการสะสมตัวพอกพูนมากขึ้นเรื่อยๆทำให้เกิดเป็นแท่งหินที่ย้อยลงมาจากเพดานถ้ำโดยมากมักมีลักษณะกลวงด้านใน

4.หินงอกเป็นกระบวนการที่คล้ายกันก็คือเกิดจากน้ำที่มีหินปูนสะสมอยู่ที่หยดลงมาจากเพดานถ้ำสู่ชั้นหินเบื้องล่างความที่น้ำนั้นมีตะกอนหินปูนอยู่มากเมื่อเกิดการสูญเสียคาร์บอนไดออกไซด์ไปจึงทำให้เกิดสะสมเป็นแท่งยื่นไปในอากาศสูงจากพื้นถ้ำซึ่งกระบวนการเกิดหินงอกหินย้อยนี้มีความสัมพันธ์กันดังนั้นเมื่อเกิดหินย้อยแล้วต้องมีหินงอกด้วย (ยกเว้นถ้ำที่ไม่มีพื้น)และเมื่อมีหินงอกต้องมีหินย้อยด้วยเช่นกัน

สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเที่ยวชมถ้ำหินงอกหินย้อยนั้นในประเทศไทยก็มีอยู่หลายที่พบได้บ่อยทั่วไปทุกภาคของประเทศไทยเช่นถ้ำละว้าจ.กาญจนบุรี,ถ้ำดาวดึงส์อ.ไทรโยคกาญจนบุรี,ถ้ำหินงอกวัดถ้ำสุมโนจ.พัทลุงเป็นต้นซึ่งถ้ำทั้งสามผู้เขียนเคยได้ไปเยี่ยมชมมาแล้วนับว่าสวยงามและให้ความรู้เรื่องหินงอกหินย้อยได้ดีมากๆ ครับ เพราะเราจะสามารถมองภาพและจินตนาการการเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *