พาสาน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของปากน้ำโพกับต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยา

พาสาน’อาคารสัญลักษณ์ของต้นแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะมาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของปากน้ำโพจ.นครสวรรค์ที่กำลังจะเสร็จสมบูรณ์ในเร็ววันนี้นอกจากนี้ยังเป็นอาคารที่มาพร้อมกับการเชื่อมโยงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละวิถีชีวิตที่หลากหลายในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ถูกถ่ายทอดผ่านอาคารรูปทรงโค้งที่สวยงาม

สำหรับที่มาของชื่อ’พาสาน’นั้นมาจากคำว่า‘ผสาน’นั้นได้แรงบันดาลใจมากจากการผสานกันของแม่น้ำปิงวังยมน่านที่เกิดจากการร่วมมือการระหว่างภาคเอกชนและภาคท้องถิ่นที่น่าสนใจโดย‘พาสาน’จะตั้งอยู่ที่บริเวณเกาะยมปากน้ำโพจ.นครสวรรค์ ซึ่งจุดนี้เป็นที่แม่น้ำทั้ง2สายอย่างแม้น้ำปิงและแม่น้ำน่านมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา

‘พาสาน’เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันระหว่างเทศบาลเมืองนครสวรรค์ประชาชนในปากน้ำโพและบริษัทสถาปนิกเอกชนที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างอาคารแห่งนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่บริเวณแห่งนี้ได้ก่อให้เกิดแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยและเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่นเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวร่วมสมัยและเป็นพื้นที่สาธารณะที่ผู้คนได้ใช้ประโยชน์

โดยหลังจากที่ทำการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว‘พาสาน’จะเตรียมสร้างห้องจัดนิทรรศการและลานประดิษฐ์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างพร้อมเตรียมเพิ่มแสงสีในช่วงกลางคืนอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่สาธารณะ ที่น่าจะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญแห่งใหม่ของจ.นครสวรรค์ที่น่าภาคภูมิใจที่สุดแห่งหนึ่งก็ว่าได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *