ลงทุน3พันขาย1หมื่นต่อไร่

นายนรินทร์เอ้งฉ้วนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.)ต้นแบบตำบลบางสักอำเภอกันตังจังหวัดตรังปี2560เป็นเกษตรกรที่ปลูกฟักทองพันธุ์ทองอำไพ426ในพื้นที่จำนวน90ไร่ได้ใช้ต้นทุนในการทำการผลิตไร่ละ3,000บาทและเก็บผลผลิตออกจำหน่ายได้ตกไร่ละ10,000บาทโดยมีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอนเป็นอีกหนึ่งแบบอย่างของการทำการผลิตที่ใช้แนวทางในการลดต้นทุนยังผลให้ผลประกอบการมีกำไร–สำหรับฟักทองนั้นแบ่งออกเป็น2ตระกูลตระกูลแรกก็คือตระกูลฟักทองอเมริกันผลใหญ่เนื้อยุ่ยและตระกูลสควอชซึ่งได้แก่ฟักทองไทยและฟักทองญี่ปุ่น โดยฟักทองไทยนั้นผิวของผลขณะยังอ่อนจะเป็นสีเขียวเมื่อแก่แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสลับเขียวผิวมีลักษณะขรุขระเล็กน้อยเปลือกจะแข็งเนื้อด้านในเป็นสีเหลืองพร้อมด้วยเมล็ดสีขาวแบนๆติดอยู่

ในการเพาะปลูกเกษตรกรจะเริ่มต้นด้วยการเตรียมดินเตรียมหลุมขุดโดยจะขุดหลุมขนาดกว้าง1เมตรยาว1เมตรลึก30เซนติเมตรแล้วตากแดดไว้3วันในระหว่างนั้นทำการเตรียมเมล็ดพันธุ์ด้วยการนำไปแช่น้ำอุ่นที่45องศานาน2ชั่วโมงแล้วนำมาห่อด้วยผ้า48ชั่วโมงจากนั้นนำเมล็ดที่งอกแล้วหรือที่เกษตรกรเรียกว่าแตกตาขาวไปหยอดหลุมที่เตรียมไว้หลุมละ2เมล็ดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกคือช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์

หลุมปลูกรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักระยะปลูก2–2.5เมตรใน7วันแรกรดน้ำวันละ1ครั้งใช้สารป้องกันกำจัดแมลงเช่นจิ้งหรีดและแมลงเต่าทองอายุ1เดือนหลังจากปลูกดูแลแปลงปลูกด้วยการตัดยอดฟักทองประมาณ45–50วันฟักทองจะเริ่มออกดอกและผสมเกสรได้แล้ว–การผสมเกสรช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ06.00–08.30 น.จำนวนการผสมเกสรใน1เถาว์ผสมประมาณ1–2ดอกและหากดอกที่1ไม่ติดก็จะผสมเกสรดอกที่2และที่3ต่อการสังเกตว่าติดผลหรือไม่เกษตรกรจะดูจากสีและขนาดของผลคือผลที่ติดจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วสีจะเขียวสดไม่เหี่ยวอายุนับจากปลูกถึงเก็บเกี่ยว75–85วัน

ในการให้น้ำจะให้โดยใช้การตักรดแต่ละหลุมโดยให้น้ำทุกวันหรือวันเว้นวันวันเว้นสองวันกำจัดวัชพืชและแมลงเป็นประจำส่วนปัญหาและอุปสรรคพร้อมทั้งโรคที่ส่งผลต่อการผลิตคือโรคราน้ำค้างโรคราแป้งราสนิมศัตรูที่สำคัญคือหนู–ฟักทองนับเป็นผลผลิตจากพืชที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่น วิตามินเอวิตามินบี1วิตามินบี2วิตามินบี3วิตามินบี5วิตามินบี6วิตามินซีวิตามินอีฟอสฟอรัสแคลเซียมโพแทสเซียมโซเดียมแมงกานีสเหล็กซิงค์เป็นต้น

และยังเป็นอาหารเพื่อสุขภาพของผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักด้วยฟักทองมีกากใยที่สูงมีแคลอรีและไขมันน้อยเพียงแค่รับประทานฟักทองหนึ่งถ้วยหรือ3กรัมจะทำให้ร่างกายรู้สึกอิ่มได้นานขึ้นด้วยเหตุนี้ฟักทองจึงที่เป็นต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องตลอดมาและยังผลให้ตลาดฟักทองดีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *