การปลูก ส้มโอทับทิมสยามให้ได้ผลผลิตแบบมืออาชีพ

“ส้มโอ”เป็นผลไม้ที่ทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติ บริโภคได้ทั้งหมดเป็นส้มนานาชาติที่มีการปลูกเป็น พืชเศรษฐกิจหลายประเทศและเป็นพืชที่มีโรคและแมลงรบกวนเนื่องจากเป็นพืชตระกูลส้ม ที่มีใบอ่อนเป็นจุดเรียกแมลงและศัตรูได้ดีอย่างไรก็ดีมีส้มโอบางสายพันธุ์มีระบบป้องกันโรค-แมลงเช่นพันธุ์“ทับทิมสยาม”“ทับทิมสยาม”เป็นส้มโอที่มีลักษณะพิเศษกว่าพันธุ์อื่นๆออกลูกง่ายลูกดกดูแลง่ายแมลงน้อยเพราะผลมีขนอ่อนๆคล้ายกำมะหยี่ห่อหุ้มที่ผิวทั้งลูกและมีความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพราะมีเนื้อสีแดงคล้ายทับทิมมีรสชาติหวานกลิ่นหอมถูกใจผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

นอกจากจะปลูกที่ปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วทางทีมงานนิตยสารเมืองไม้ผล&พืชสุขภาพเดินทางไปยังอำเภอแกลงจังหวัดระยองแหล่งปลูกส้มโอทับทิมสยามหลายพันต้นซึ่งมีกำนันประยุทธพานทองหรือกำนันตุ๊กเป็นเจ้าของสวนคุณศักดิ์ชาย ทรัพย์สะสมพื้นเพเป็นคนพื้นที่ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรตั้งแต่รุ่นพ่อ-แม่ลงเล่นการเมืองตั้งแต่ปี2552และได้รับโอกาสจากพี่น้องตำบลกองดินทำให้ได้เข้ามารับหน้าที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกองดินและยังเป็นผู้ดูแลสวนส้มโอทับทิมสยามแห่งนี้เนื่องจากเป็นคนใกล้ชิดผูกพันกันเหมือนพี่ชายน้องชายทำให้กำนันตุ๊กให้ความไว้วางใจเป็นคนดูแลสวนส้มโอแห่งนี้บริเวณพื้นที่ทั้งหมดเกือบ600ไร่ใช้ปลูกส้มโอ100ไร่จำนวนทั้งหมด3,039 ต้นเป็นส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามทั้งหมดอายุต้นประมาณ15เดือนซื้อต้นพันธุ์ทั้งหมดจากนครศรีธรรมราช

สภาพพื้นที่ปลูกส้มโอ“ดิน”เป็นหัวใจของการปลูกพืช เพราะดินไม่ใช่เพียงแค่ให้รากยึดเกาะเท่านั้นแต่ดินเปรียบเสมือนโรงอาหารของพืชถ้าดินไม่มีธาตุอาหารพืชก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดังนั้นก่อนปลูกพืชต้องมีการปรับปรุงดินเสียก่อนเพื่อให้เหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดนั้นๆพื้นที่ปลูกส้มโอแห่งนี้ก็เหมือนกันเดิมทีเป็นที่นาเก่า เคยปลูกข้าวเป็นเวลานานไม่ได้รับการปรับปรุงดินดังนั้นจะปลูกส้มโอจึงต้องปรับปรุงใหม่โดยการนำดินมาถมและทำปุ๋ยหมักใช้ขี้ไก่ขี้หมูกากน้ำตาลมาหมักทิ้งไว้ ขนาดแปลงปลูก7×7เมตร ลักษณะดินร่วนปนทรายยกโคกสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังลดโรคที่จะเกิดขึ้นกับส้มโอ ขุดหลุมลึกประมาณ50เซนติเมตรก่อนเอาต้นลงปลูกต้องรองก้นหลุมด้วยปูนขาวและปุ๋ยหมักแล้วเอาต้นกล้าลงกลบดินเสมอปากหลุม

การบำรุงดูแลรักษาต้นส้มโอหลังจากนั้นให้น้ำแบบระบบสปริงเกลอร์ให้น้ำวันเว้นวันระยะเวลาประมาณ10นาทีเริ่มใส่ปุ๋ยหลังจากลงปลูกประมาณ1เดือนปุ๋ยเสมอสูตร18-18-18และให้ธาตุอาหารเสริมทางใบตามความต้องการของพืชจะเริ่มเปลี่ยนสูตรปุ๋ยเมื่อส้มโอไว้ลูกส้มโอจะเริ่มไว้ลูกได้อายุประมาณ3ปีถ้าก่อน3ปีส้มโอให้ผลต้องเด็ดผลทิ้งเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของต้นและเริ่มไว้ลูกเมื่อเข้าสู่ปีที่3ช่วงประมาณเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมจะเริ่มติดดอกช่วงนี้จะต้องดูแลเป็นอย่างดีควบคุมแมลงโดยพ่นยาฆ่าแมลงทุก7-10วัน

การเก็บเกี่ยวผลผลิตส้มโอส้มโอสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีขึ้นอยู่กับการดูแลและการจัดการส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามจะมีการแตกยอดอ่อนและออกดอกหลายครั้งในรอบปีเนื่องจากการพัฒนาระยะต่างๆของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามจะเหลื่อมซ้อนกันทำให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดปีแต่จะมีช่วงที่ออกดอกพร้อมกันจำนวนมากอยู่2รุ่นรุ่นที่1จะออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมและจะให้ผลผลิตที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนรุ่นที่2จะออกดอกประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายนจะไปเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณปลายเดือนมีนาคม-เมษายน ปริมาณการออกดอกแต่ละครั้งอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการจัดการสวนและสภาพภูมิอากาศ

ส้มโอหลังจากจากติดดอกนับไปอีกประมาณ8เดือนเนื้อกุ้งจะแดงช่วงนี้ต้องให้น้ำเพิ่มเป็น30นาทีแต่ต้องดูความเหมาะสมเรื่องดิน เรื่องความแข็งแรงของต้น ปัจจัยสภาพอากาศ ในช่วงนี้จะให้อาหารเสริมทุกๆ15วันใช้ของ“เทพวัฒนา”ที่ต้องเป็นแบรนด์นี้เพราะเคยใช้กับทุเรียนแล้วได้ผล พอใจ เลยนำมาทดลองกับส้มโอ การป้องกันกำจัดโรคและแมลง โรคและแมลงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษน่าจะเป็นโรคที่มักเกิดในพืชตระกูลส้มนั่นก็คือโรคแคงเกอร์ (Canker) ซึ่งสามารถเกิดได้ทั้งที่ใบ กิ่ง ก้าน และผล มีลักษณะอาการดังนี้อาการบนใบใบอ่อนเกิดเป็นจุดกลมและฉ่ำน้ำมีสีเหลืองซีดหรือเขียวอ่อน เมื่อขยายใหญ่ขึ้นมีลักษณะฟูคล้ายฟองน้ำ สีเหลืองอ่อน ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้ม แตกสะเก็ดขรุขระ นูนและแข็งตรงกลางเป็นรอยบุ๋มมีวงสีเหลืองล้อมรอบแผล

หากเกิดที่ผลจุดแผลฝังลึกลงไปในผิวผลอ่อนแผลนูนคล้ายฟองน้ำมีสีเหลืองเข้มต่อมาเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล และแตกสะเก็ด มีวงแหวนสีเหลืองล้อมรอบแผล ทำให้เกิดการปริแตกตามรอยแผลของโรคแคงเกอร์เชื้อสาเหตุสามารถเข้าทางปากช่องใบหรือบาดแผลได้ง่าย และสามารถฟักตัวอยู่ในดินได้เป็นเวลานาน ดังนั้นโรคนี้จะระบาดรุนแรงเมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสม แพร่ระบาดโดยเชื้อติดไปกับกิ่งพันธุ์ดินและน้ำดังนั้นวิธีการป้องกัน คือฉีดยาทุกๆ 7 วัน ที่สวนส้มโอแห่งนี้นอกจากจะมีคุณศักดิ์ชายเป็นผู้ดูแลแล้ว ที่นี่ยังมีคนงานทั้งหมด6คนคอยดูแลให้ปุ๋ยให้น้ำเพื่อให้ได้ส้มโอที่มีคุณภาพ ระหว่างที่รอผลผลิตที่นี่ก็ปลูกแตงโม เก็บผลผลิตขายไปก่อน

ด้านตลาดส้มโอทับทิมสยามเรื่องของการตลาดแน่นอนว่าปลูกส้มโอหลายพันต้นขนาดนี้ผลผลิตออกมาต้องหลายพันตันแน่นอนซึ่งทางกำนันตุ๊กก็ได้วางแผนเรื่องการตลาดไว้เป็นอย่างดีโดยจะเน้นส่งออกตลาดจีนเนื่องจากชาวมังกรนิยมบริโภคผลไม้ของไทยเป็นอย่างมากและส้มโอก็เป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่ผลผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคขอขอบคุณข้อมูลคุณศักดิ์ชายทรัพย์สะสม75หมู่2ต.กองดินอ.แกลงจ.ระยอง 22160

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *