เทคนิคการขยายพันธุ์มะนาว ด้วยวิธีการตอนกิ่ง

มะนาว นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรหันมาปลูกกันมาก เนื่องจากปัจจุบัน ผลมะนาวมีราคาแพงและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ซึ่ง การขยายพันธุ์มะนาว ส่วนใหญ่จะใช้การตอนกิ่งพันธุ์ แต่เกษตรกรหลายท่านมักจะไม่ประสบผลสำเร็จใน การตอนกิ่งพันธุ์มะนาว จึงทำให้เสียเวลาโดยใช่เหตุ พี่ภัณฑ์รักษ์จึงมีวิธีการตอนกิ่งพันธุ์มะนาวให้ใด้ผลผลิตร้อยเปอร์เซ็นต์ และเจริญเติบโต ให้ผลผลิตดีมาฝากกัน

นายภัณฑารักษ์ แก้วพลีหรือพี่รักษ์ ได้แนะนำขั้นตอนการตอนกิ่งพันธุ์มะนาวให้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกระยะเวลาที่เหมาะสมในการตอน คือคำนวณระยะเวลาในการแตกราก หรืองอกรากของกิ่งพันธุ์ ให้ดี ตัวอย่างเช่น การตอนกิ่งมะนาวควรเลือกตอนในช่วงก่อนฤดูฝนเพื่อรอเวลาที่จะปลูกในช่วงฤดูฝนหรือช่วงที่มีความชื้นสูงเพื่อให้กิ่งพันธุ์เจริญเติบโตได้ดีเมื่อนำไปปลูก จากนั้นคัดเลือกกิ่งพันธุ์มะนาวที่มีความสมบูรณ์ กิ่งอวบสมบูรณ์ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไปใช้มีดที่มีความคมควั่นกิ่งด้านบนอย่างระมัดระวังห้ามให้ช้ำเด็ดขาดเพราะด้านบนเป็นส่วนที่รากจะงอกออกมา หากเปลือกส่วนนั้นช้ำจะทำให้โอกาสงอกรากของกิ่งพันธุ์น้อยลง

จากนั้นวัดจากแผลที่ควั่นด้านบนลงมา โดยให้ความยาวเท่าเส้นรอบวงของกิ่งนั้น และควั่นกิ่งโดยรอบเพื่อเอาส่วนเปลือกไม้ออกอย่างระมัดระวัง จากนั้นขูดเนื้อเยื่อด้านในรอบๆกิ่งพันธุ์ออกให้หมดเพื่อตัดท่ออาหารของท่อนพันธุ์ โดยพยายามอย่าให้รอยแผลด้านบนช้ำโดยเด็ดขาด และนำใยมะพร้าวอัดใส่ถุงใสขนาดเล็กให้แน่น

โดยควรใช้ใยมะพร้าวเก่าที่กองพักไว้ให้ผ่านการชะล้างของน้ำฝนและแสงแดดแล้วและมีความชื้นพอสมควร ไม่ควรใช้ใยมะพร้าวใหม่ เพราะจะยังมีความฝาด และมีสภาพความเป็นกรดอยู่มากทำให้เป็นอุปสรรคในการงอกรากของกิ่งพันธุ์มะนาวได้จากนั้นนำถุงทีอัดใยมะพร้าวแน่นแล้ว มาผ่าหนึ่งด้านและห่อหุ้มกิ่งพันธุ์ และใช้เชือกมัดให้แน่นอย่าให้หมุนหรือขยับได้ จากนั้นรอเวลาที่กิ่งพันธุ์งอกรากเพื่อนำไปปลูกลงแปลงต่อไป ด้วยเทคนิคและวิธีการในการใส่ใจรายละเอียดเหล่านี้ทำให้พี่รักษ์สามารถตอนกิ่งพันธุ์มะนาวประสบความสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ทุกครั้ง ซึ่งการตอนกิ่งพันธุ์มะนาวที่ใส่ใจในรายละเอียดทุกๆ ขั้นตอนของพี่รักษ์ ทำให้พี่รักษ์ไม่ต้องเสียเวลาในการตอนกิ่งพันธุ์แล้วไม่ได้ผล และสูญเสียต้นทุนโดยใช่เหตุ นอกจากนี้ยังช่วยให้ต้นพันธุ์มะนาวที่เราตอนกิ่งไม่ทรุดโทรมอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *