เทคนิคการขยายพันธุ์แก้วมังกรให้โตเร็วมีความสมบูรณ์ด้วยวิธีการปักชำ

จากการลงพื้นที่ไปพบเกษตรกรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง การปลูกแก้วมังกร ของ สวนแก้วมังกรชลสิทธิ์ ซึ่งได้มีการทำสวนแก้วมังกรแบบครบวงจร ทั้งแต่การเริ่มขยายพันธุ์ แก้วมังกร การจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการปลูกแก้วมังกร และรวมไปถึงสวนแก้วมังกรที่มีความสวยงามและใหญ่โตในพื้นที่ทั้งหมด 22 ไร่ ของ คุณปัญญา จงทอง ผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการขยายพันธุ์แก้วมังกร และเป็นผู้ดูแลสวนแก้วมังกรชลสิทธิ์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์แก้วมังกร โดยวิธีการปักชำ แบบง่าย ๆ และทำให้แก้วมังกร โตเร็วและสมบูรณ์ โดยวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

การขยายพันธุ์แก้วมังกรด้วยวิธีการปักชำ 1.ในการขยายพันธุ์แก้วมังกร ด้วยวิธีการปักชำนั้น มีเทคนิคที่ไม่ยุ่งยากนัก แต่เกษตรกรผู้ปลูกแก้วมังกรจะได้ผลผลิตดีหรือไม่ ล้วนขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้ กล่าวคือ การเลือกต้นแก้วมังกรที่จะนำมาใช้ทำพันธุ์นั้น ต้องเลือกเฉพาะกิ่งพันธุ์ที่แก่และสมบูรณ์เท่านั้น อย่าใช้กิ่งอ่อนเพราะจะทำให้กิ่งเน่าเสียหายได้เมื่อเลือกกิ่งที่แก่และสมบูรณ์ได้แล้วให้นำกิ่งแก่มาปักชำได้ทันที วิธีนี้ส่วนใหญ่จะรอดตาย 100% กิ่งพันธุ์ที่ได้มาแต่ละกิ่งสามารถตัดเป็นท่อนๆ ได้หลายท่อน ซึ่งแต่ละท่อนจะมีความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร

2.หลังจากนั้นก็นำกิ่งพันธุ์ที่ตัดแต่งเรียบร้อยแล้วไปทำการปักชำได้เลย โดยการปักชำให้เอาทางโคนปักลงไป (ซึ่งการสังเกตว่าด้านไหนเป็นส่วนโคนหรือไม่ให้ดูจากหนามหากกลับด้านถูกหนามจะตั้งชี้ขึ้นไม่ใช่ทิ่มลง) ก่อนทำการปักชำ ให้นำกิ่งพันธุ์แก้วมังกรที่ตัดเตรียมไว้ไปจุ่มลงไปในน้ำยาเร่งราก ให้ท่อนพันธุ์จมลงไปในน้ำยาลึกประมาณ 10 เซนติเมตร 3.จากนั้นให้นำกิ่งพันธุ์ขึ้นมา แล้วทำการบากโคนกิ่ง โดยการเฉือนเนื้อที่โคนกิ่งให้เป็นรูปปลายแหลม แล้วนำไปปักชำในถุงได้เลย โดยปักให้มีความลึกประมาณ 2 นิ้วแล้วจึงทำการกลบดิน แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนในกการปักชำกิ่งแก้วมังกร 4.นำแก้วมังกรที่ปักชำเรียบร้อยแล้วไปตั้งเรียงไว้ในที่ร่ม และต้องทำการรดน้ำประมาณ 2-3 วันต่อครั้ง เป็นเวลาประมาณ 2 เดือน ก็สามารถขายพันธุ์หรือนำไปปลูกลงแปลงตามวิธีการปกติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *