ปลูกถั่วงอกหัวโตไม่ใช่เรื่องยาก

ปัจจุบันกระแสการกินถั่วงอกทั้งต่างประเทศและในประเทศมีความนิยมกันมากขึ้นและนิยมเพาะกินเองเป็นส่วนใหญ่เพราะเป็นผักที่ปลูกง่ายได้ผลเร็วที่สำคัญการเพาะกินเองทำให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยไร้สารพิษ ถั่วงอกที่เพาะขายเป็นการค้าในท้องตลาดทั่วไปมีหลายชนิดเช่น ถั่วงอกจากถั่วเมล็ดเขียวและเมล็ดดำแต่ที่เริ่มมีความนิยมเพิ่มมากขึ้นคือถั่วงอกหัวโตที่เพาะจากเมล็ดถั่วลิสงหรือเมล็ดถั่วเหลือง

ถั่วงอกคือหน่ออ่อนที่งอกออกมาจากเมล็ดถั่วอาศัยธาตุอาหารที่สะสมอยู่ในเมล็ดถั่วโดยการนำเมล็ดถั่วไปเพาะในภาชนะที่มีความชื้นและความร้อนหรืออุณหภูมิที่พอเหมาะโดยไม่ให้โดนแสงสว่างเพื่อไม่ให้รากและใบเลี้ยงงอกออกมาภายในระยะเวลา2-3วันก็จะได้ถั่วงอกนำไปรับประทานหรือจำหน่ายได้….องค์ประกอบสำคัญในการเพาะถั่วงอกมีอยู่3อย่างคือ1. เมล็ดถั่ว2. ภาชนะสำหรับการเพาะและ3. น้ำในการเลือกเมล็ดพันธุ์ที่จะนำมาเพาะถั่วงอกไม่ว่าจะเป็นถั่วพันธุ์ใดก็ตามควรเป็นเมล็ดถั่วที่ใหม่ยิ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เพิ่งเก็บเกี่ยวมาจากแปลงปลูกเร็วเท่าไรอัตราการงอกของเมล็ดถั่วก็จะมากขึ้นเท่านั้นไม่ควรนำเมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้นานมาเพาะ

โดยหลักการแล้วไม่ควรเกิน6เดือนถึง1ปีเพราะอัตราการงอกจะลดลงไปเรื่อยๆตามระยะเวลาที่เก็บคุณสมบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่งของเมล็ดพันธุ์ที่จะนำมาเพาะถั่วงอกก็คือควรเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สะอาดเพราะเมล็ดพันธุ์ที่ไม่สะอาดมีเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นเชื้อจุลินทรีย์เชื้อราหรือแบคทีเรียแม้เพียงเมล็ดเดียวก็อาจทำให้ถั่วงอกที่เพาะทั้งหมดเน่าได้ ภาชนะที่ใช้เพาะต้องป้องกันถั่วไม่ให้โดนแสงสว่างกับสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดถั่วได้นอกจากนั้นยังทำหน้าที่สร้างขอบเขตที่จำกัดต่อการงอกของถั่วงอกเพื่อให้ถั่วงอกมีลักษณะอวบอ้วนไม่สั้นเกินไปหรือยาวเกินไป

ภาชนะที่ใช้สำหรับการเพาะถั่วงอกนั้นมีหลากหลายมากมายหลายชนิดอาจจะเป็นภาชนะที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติเช่นหม้อดินเผากระถางดินเผาไหตุ่มถังซีเมนต์เข่งหรือตะกร้าสานจากไม้ไผ่ก็ได้หรือจะเป็นภาชนะจำพวกถังพลาสติกถังเหล็กก็ได้หากใช้ภาชนะจำพวกหม้อดินเผากระถางดินเผา ตุ่มถังซีเมนต์จะรักษาความชื้นไว้ได้นานทำให้ไม่ต้องรดน้ำบ่อยคืออาจจะรดน้ำทุกๆ3-4ชั่วโมงแต่ถ้าใช้ถังพลาสติกข้อดีก็คือน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายได้สะดวกแต่ต้องรดน้ำบ่อยขึ้นคือทุกๆ1-2ชั่วโมง…..ภาชนะเพาะควรมีสีดำหรือสีทึบเพื่อป้องกันแสงสว่างส่วนขนาดของภาชนะหรือความกว้างยาวสูงของภาชนะก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของถั่วงอกที่ต้องการเพาะแต่โดยหลักการแล้วเมล็ดถั่ว1ส่วนจะโตเป็นถั่วงอก5-6ส่วนโดยน้ำหนักและในการเพาะถั่วงอกเมล็ดถั่วต้องได้น้ำอย่างพอเพียงและสม่ำเสมอตลอดการเพาะ2-3วันหากขาดน้ำช่วงใดช่วงหนึ่งจะทำให้ถั่วงอกชะงักการเจริญเติบโตได้

นอกจากนี้ยังสามารถใช้วัสดุช่วยเพาะอื่นๆเช่นทรายแกลบดินแกลบเผาหรือฟางข้าวมาเป็นวัสดุเพาะก็ได้โดยการนำมาปิดทับเมล็ดถั่วเพื่อช่วยกันแสงสว่างและช่วยรักษาความชุ่มชื้นอีกทั้งยังช่วยเพิ่มน้ำหนักในการกดทับถั่วก็จะทำให้ถั่วงอกเจริญเติบโตได้ดีซึ่งเป็นวิธีการที่ชาวบ้านหลายแห่งนำมาใช้เช่นการเพาะถั่วงอกตามหาดทรายริมแม่น้ำหรือริมแหล่งน้ำจืดหรือทำกระบะทรายกระบะแกลบเผาขึ้นมาแล้วใช้ผ้าขาวบางห่อถั่วเขียวฝังลงในหลุมทรายหรือหลุมแกลบแล้วปิดทับด้วยทรายหรือแกลบรดน้ำทุกๆ3-4ชั่วโมง2-3วันก็ขุดเอาห่อผ้าขึ้นมาก็จะได้ถั่วงอกอวบอ้วนน่ากินเช่นกัน

สำหรับถั่วลิสงงอก จะให้รสชาติกรอบอร่อยมีรสมันแต่อาจจะเพาะยากกว่าถั่วอื่นๆนิดหนึ่งตรงที่มักจะขึ้นราได้ง่ายจึงมีการเพาะเพื่อขายทั่วไปในตลาดน้อยส่วนใหญ่จึงนิยมเพาะเองโดยเฉพาะประชาชนแถบภาคใต้จะนิยมและคุ้นเคยกับการกินถั่วลิสงงอกมากกว่าถั่วงอกชนิดอื่นๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *