เกี่ยวกับปลวกแมลงทำลายบ้านเรือน

ปลวกเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่มักจะให้โทษมากกว่าให้ประโยชน์ ซึ่งแน่นอนว่าเจ้าปลวกนี้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่เป็นไม้ หรือเครื่องมือเฟอร์นิเจอร์ที่ทำด้วยไว้ไม้ต้องผุพังลง นอกจากนั้นแล้วปลวกยังทำลายพืชผลทางการเกสรบางชนิดอีกด้วย ถือไว้ว่าเป็นแมลงที่สร้างความเสียหายให้กับเราในหลายด้วย แม้กระทั่งต้นไม้ที่ยังเป็นๆอยู่ก็ถูกมันกัดได้ ปลวกอาศัยอยู่ในดินและไม่กี่ทชนิดเท่านี้ที่อาศัยอยู่ในไม้กับต้นไม้ที่ผุ ดังนั้นใต้ดินที่อาศัยอยู่ไม่รู้เลยว่ารังของมันอยู่ตรงไหนบ้าง ผู้เป็นเจ้าของบ้านมักจ้างให้บริษัทกำจัดปลวกกำจัดอยู่เสมอ นอกจากนั้นปลวกสามารถกระจายไปในที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว โดยอาศัยการเป็นแมลงเม่าบินไปยังที่ต่างๆได้ง่าย

ปลวก เป็นแลงชนิดหนึ่ง มีชื่อเรียกอีกว่า “มดสีขาว” อยู่ในอันดับไอซอพเทอรา บนโลกนี้พบปลวกมากกว่า 2,000 ชนิด มีในประเทศไทย 90 ชนิด ลักษณะของปลวก เป็นตัวอ่อนนิ่ม ปากใช้กัดกินและมีความแข็งแรง มีหนวดสั้น มีปีกในตัวเต็มวัยได้บางชนิด ปีกที่มีเป็น 2 คู่ บางใส ยาวมีขนาดเท่าดัน สามารถหลุดออกมาได้ง่าย บางชนิดไม่มีตาหรือมีขนาดเล็กมาก อาศัยกันแบบสังคมระดับชั้น และมีหน้าที่รับผิดชอบตามที่กำหนดไว้

ลักษณะของสังคมปลวก ปลวกมีการแบ่งเป็นชั้นของสังคม ในการปฏิบัติหน้าที่ของการอยู่อาศัยที่แตกต่างกัน โดยมีลำดับดังนี้ ปลวกตัวผู้และปลวกตัวเมีย มีไว้สำหรับการผสมพันธุ์ อาจจะเรียกว่าปลวกราชาและปลวกราชินีก็ได้ เมื่อโตเต็มที่แล้วปลวกชนิดนี้จะมีปีกกลายเป็นแมงเม่า มันมักจะบินในช่วงหลังฝนตกใหม่ๆ เมื่อมีการผสมพันธุ์แล้วปีกจะหลุดออก แล้วก็จะไปวางไข่ในดินเป็นนางพญาปลวก ทำหน้าที่วางไข่อย่างเดียว พบว่าสามารถวางไข่ได้วันละ 30,000 ฟอง หลังจากนั้นเมื่อเป็นไข่ได้ 30 – 20 วัน นางพญาจะมาควบคุมให้ไข่นั้นเจริญเติบโตเป็นปลวกชนิดอะไร ปกติแล้วปลวกตัวเมียและตัวผู้จะมีอายุได้ 3 ปีจะจัดตั้งรองของมันและจะปล่อยให้ตัวลุกผสมพันธุ์กันปีละ 1 – 2 ครั้ง โดยจะปล่อยให้ผสมพันธุ์หลังฝนตก มีจำนวนมากและสามารแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ปลวกนางพญาบางตัวสามาระอยู่ได้ถึง 25 ปี

ปลวกทหาร ปลวกชนิดนี้มีไว้ป้องกันอันตรายจากแมลงชนิดอื่นที่จะมาทำลายรังของมัน ปลวกชนิดนี้หัวจะโตไม่มีตา มีเขี้ยวขนาดใหญ่ไว้ต่อสู่กับศัตรูอย่างเช่นมด นอกจากนั้นอาจจะมีสารพิษบางอย่างที่เป็นพิษออกจากตัวมันด้วย ปลวกทหารมีจำนวนไม่มาก เมื่อเปรียบเทียบกับปลวกงาน และปลวกตัวผู้ตัวเมียที่ยังไม่ได้พร้อมผสมพันธุ์ ปลวกงาน หรือปลวกกรรมกร มีจำนวนมากที่สุด มีขนาดเล็กและเป็นหมัดเช่นเดียวกับปลวกทหาร มีลักษณะการเจริญเติบโตที่ไม่เต็มที่ มีหน้าที่หาอาหาร เจาะต้นไม้ ซ่อมบำรุง ปากของมันมีลักษณะคล้ายเลื่อย

อาหารของปลวก ปลวกทุกชนิด กินไม่แห้งและใบไม้แห้ง โดยกินเซลลูโลสจากอาหารเหล่านั้นและสร้างที่อยู่อาศัย จึงเป็นอันตรายต่อสิ่งปลูกสร้าง เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้ แต่มีประโยชน์ในการช่วยย่อยสลายไม้ที่ล้มตาย….จอมปลวก การอาศัยของปลวก การอาศัยของปลวกมีสองประเภท ขึ้นอยู่กับชนิด บางชนิดอาศัยอยู่ในดินมีการสร้างโพรงปลวกหรือจอมปลวกขนาดใหญ่ และรังของมันจะอยู่ใต้ดินมีช่องระบายอากาศเป็นอุโมงค์ไปด้านบนพื้นดินและเป็นอุโมงค์ที่ใช้เดินทางในการอาหารต่างๆ แจจะมีแทรกไปรอยแยกตามไม้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *