วิธีการปลูก มะระขี้นกยักษ์โอกินาว่า เพื่อสร้างรายได้แบบมืออาชีพ

นายทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ อายุ 59 ปี หมู่ที่ 2 บ้านดงชะพลู ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตรเจ้าของสวนคุณลี คุณทวีศักดิ์เป็นคอลัมนิสต์ จึงมีโอกาสเดินทางไปดูพื้นที่เกษตรกรรมทั่วประเทศและต่างประเทศการได้เห็นโลกภายนอกมากมายจึงฝันอยากให้เกษตรกรไทยมีโอกาสทัดเทียมกับเกษตรกรต่างชาติบ้างโดยเฉพาะเกษตรไต้หวันจึงทำสวนคุณลีขึ้นมานำพืชแปลกๆมาปลูกและตั้งใจให้เป็นศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรในขณะเดียวกันก็ทำการตลาดเพื่อให้สวนเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกน้องได้เช่นเดียวกัน

ครั้งหนึ่งคุณทวีศักดิ์ได้ไปดูงานที่โอกินาวา จึงศึกษาเรื่องของพืชท้องถิ่นของโอกินาว่าไปด้วยว่าที่นี่มีไม้เศรษฐกิจอะไรบ้าง และพบว่าหนึ่งในสามพืชเศรษฐกิจของโอกินาว่า คือ มะระขี้นกยักษ์ เขามีการแปรรูปทำอะไรสารพัด จึงนำมาเพาะและคัดเลือกพันธุ์ที่สวนคุณลีและทำการตลาดในเมืองไทย การปลูกมะระขี้นกยักษ์โอกินาว่า อันดับแรกก็ต้องเริ่มจากการเตรียมดิน การปลูกมะระโอกินาว่าเราจะทำให้มันเลื้อยขึ้นค้าง สิ่งที่ต้องทำคือ 1.เตรียมแปลงพรวนให้ร่วน 2.ใส่ปุ๋ยคอก เป็นปุ๋ยคอกได้ทุกชนิดขอให้เป็นปุ๋ยคอกเก่าก็พรวนให้เข้ากัน

จากนั้นเราก็จะเดินระบบน้ำที่สวนจะใช้ระบบน้ำหยด จากนั้นก็จะทำการคลุมแปลง คลุมพลาสติก ต่อจากนั้นก็ทำการเจาะหลุม หลุมปลูกที่เราจะใช้หรือระยะปลูกที่เราจะใช้จะใช้ระย ประมาณ50cm ต่อ 1 ต้น หลังจากเตรียมแปลงเรียบร้อยแล้วก็ต้องเพาะเมล็ดมะระขี้นกยักษ์เพาะไว้ล่วงหน้าคือหลังจากการเพาะเมล็ดและมีใบจริงแล้วต้อง 2-3 ใบเราถึงย้ายปลูกได้ ก็รวมระยะเวลาประมาณ 10 ถึง 14 วันถึงจะย้ายปลูกลงแปลงได้ จากนั้นพอจะย้ายปลูกลงแปลง ระยะปลูกที่กำหนดไว้จากการเจาะหลุมพลาสติกก็คือระยะ 50 cm การปลูกควรจะปลูกในช่วงเวลาเย็นซึ่งแดดจะไม่แรงมาก แล้วก็ให้ต้นกล้าได้มีการปรับตัว หลังปลูกเสร็จก็ทำการให้น้ำหลังจากนั้นประมาณ 5 ถึง 7 วัน หลังจากที่ต้นกล้าตั้งตัวได้แล้ว ก็จะเป็นเรื่องของการใส่ปุ๋ย ครั้งแรกปุ๋ยที่ใส่ หลังจากที่อายุได้ประมาณ 5-7 วันที่เราลงดินก็คือเน้นสูตรเสมอเป็นหลัก จะใส่ทุก 7-10 วัน อันนี้ก็ต้องมาดูสภาพของต้นว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหน ถ้าสมบูรณ์ไม่มากก็เน้นเป็น 7 วันต่อครั้ง

การใส่ปุ๋ยสามารถทำได้ 2 อย่างคือ สามารถให้ผ่านระบบน้ำก็ได้ ถ้าเกษตรกร มีเรื่องระบบน้ำก็ให้ปุ๋ยผ่านระบบน้ำ แต่ถ้าไม่มีก็สามารถโรยในหลุมปลูกได้เลยให้ได้เหมือนกัน หลังจากที่ปลูกไปแล้วระยะ ประมาณ 1 เดือนแรกจะเป็นเรื่องของการนำต้นมาเกาะที่ค้าง เราขึ้นค้างปลูกจะมีตาข่ายพลาสติก เขาเรียกตาข่ายขึงให้ต้นได้เลื้อยพอเดือนที่สองต้นมะระจะขึ้นค้างเกือบเต็มพร้อมกับออกดอกติดผลอ่อน รวมเบ็ดเสร็จแล้วหลังจากย้ายปลูก2เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตขายได้ในรุ่นแรกแล้วก็จะเก็บต่อไปได้อีกประมาณ 1-2 เดือนก็จะเพิ่มจำนวนการเก็บเกี่ยวได้มากขึ้นเบ็ดเสร็จแล้วตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวได้ก็ประมาณ 2 เดือน จากนั้นถ้ามีการดูแลรักษาดีก็จะเก็บผลผลิตต่อเนื่องได้อีก 1-2 เดือนครับจนกว่าต้นจะไม่สมบูรณ์ เราก็จะทำการรื้อแปลงแล้วก็ปลูกใหม่

รายได้จากมะระขี้นกมี 2 ทาง คือ 1.ขายเมล็ดพันธุ์ 2.ก็คือส่งร้านอาหาร ร้านอาหารจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *