วิธีการปลูก มัลเบอรี่ แบบมืออาชีพ

การปลูกมัลเบอรี่ (Mulberry Tree) แบบละเอียด เพื่อสร้างรายได้ เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจและน่าลงทุนสำหรับการปลูกมัลเบอรี่อย่างมาก เพราะมัลเบอรี่เป็นผลไม้ที่สามารถนำมาแปรรูปอาหารได้หลากหลายเมนู เช่น ทำไวน์ ทำแยม หรือทำน้ำผลไม้ ก็ได้ นอกจากนั้นยังสามารถนำมารับประทานกันแบบสดๆ ได้อีกด้วย

ในผลหม่อนหรือในผลของมัลเบอรี่จะอุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารมากมายที่ช่วยบำรุงให้สุขภาพของเราแข็งแรง และมีฤทธิ์ลดการตายของเซลล์ระบบประสาทที่เป็นสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์โรคหลอดเลือดสมอง และโรคพิษสุราเรื้อรังได้อีกด้วย ทำให้ผลหม่อนเป็นที่นิยมนำบริโภคกันอย่างกว้างขวาง

ไม่ว่าจะเป็นทั้งใน และต่างประเทศต่างก็ให้ความสนใจ และนิยมนำมารับประทาน และสำหรับวันนี้เราจึงจะพาเพื่อนๆ ที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกมัลเบอรี่เพื่อสร้างรายได้ และสร้างอาชีพหากท่าใดสนใจสามารถเข้ามาอ่านเพื่อศึกษาข้อมูล และศึกษาขั้นตอนการปลูกได้เลยนะครับ เพราะทางเว็บไซต์ของเรายินดีอย่างมากที่จะนำความรู้เกี่ยวกับ การปลูกมัลเบอรี่มาบอกกับเพื่อนๆ ที่สนใจ

วิธีการปลูกมัลเบอรี่ สำหรับท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปลูกมัลเบอรี่สามารถเข้ามาอ่านบทความของเราได้เลยนะครับ เพราะเว็บไซต์ของเราได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกมัลเบอรี่มาไว้ในนี้หมดแล้ว หากเราต้องการที่จะปลูกมัลเบอรี่ อย่างน้อยๆ เราควรปลูกประมาณ 4 ต้นขึ้นไป

เพื่อให้มีผลผลิตได้อย่างไม่ขาดช่วง และขาดตอนในการเก็บเกี่ยวผลผลิต แต่สำหรับบางครั้งผลของมัลเบอรี่อาจร่วงก่อนกำหนดก็ได้ เพราะประเทศไทยของเรามีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้ผลมัลเบอรี่ของเราร่วงทิ้งได้นั้นเอง

เพราะอย่างนั้นเราควรที่จะปลูกต้นหม่อนในช่วงฤดูฝนเป็นหลักหรือเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป เพื่อให้ต้นหม่อนเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และเจริญเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ โดยเราจะใช้ระยะการปลูกให้ห่างกันประมาณ 4 เมตร เพื่อให้ต้นมัลเบอรี่ของเราสามารถแตกกิ่งก้านสาขาได้อย่างเต็มที่

การขุดหลุมปลูก สำหรับขนาดของหลุมที่เราปลูกนั้นเราควรขุดให้ลึกประมาณ 50x50x50 ซม. แล้วนำดินที่ขุดขึ้นมาผสมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักหลุมละ 10 กก. และปูนขาว 1 กก.ต่อหลุม และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ในอัตรา 250 กรัมต่อหลุม ใส่กลับลงไปเพื่อรองก้นหลุมเพื่อใช้เป็นปุ๋ยที่ดีสำหรับการปลูกมัลเบอรี่

จากนั้นให้เรานำต้นหม่อนลงปลูกได้ แล้วให้เรากลบดินที่เหลือให้แน่นให้ดินพูนจากโคนต้นเล็กน้อย แล้วให้เราใช้ไม้ปักข้างหลุมปลูกและผูกเชือกยึดไว้กับลำต้นให้แน่น เพื่อป้องกันการหักล้ม และให้รดน้ำพอชุ่มอย่างสม่ำเสมอติดต่อกันทุกวันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้าเย็น

และเมื่อต้นหม่อนของเรามีอายุประมาณ 6-12 ปี ซึ่งจะมีกิ่งที่แข็งแรงแล้วหลังจากนั้นให้ทำการโน้มกิ่งเพื่อให้สามารถติดดอกออกผลได้ดี แต่ยังไม่ควรทำในขณะที่กิ่งยังไม่แข็งแรง เพราะอาจจะทำให้กิ่งของเราหักได้ และหากต้นมัลเบอรี่ของเรามีการแตกกิ่งใหม่หลายกิ่งให้เราตัดกิ่งทิ้งและเหลือกิ่งไว้ไว้ประมาณ 1-3 ตอ

ซึ่งมีความสูงจากพื้นดินประมาณ 80-100 ซม. เพราะหากเราทำแบบนั้นเราจะหได้ทรงต้นมัลเบอรี่ที่สวยงาม ส่วนกิ่งแขนงที่แตกขึ้นมาใหม่ก็ให้ตัดแต่งทุกๆ 4 เดือน เพื่อให้มีทรงพุ่มที่โปร่ง ง่ายต่อการดูแลรักษา และสามารถให้ผลผลิตเก็บเกี่ยวได้ปีละประมาณ 3 ครั้ง การทำแบบนั้นก็จะทำให้ต้นมัลเบอรี่ของเราสวยและออกผลให้เรากินและขายเพื่อสร้างรายได้ด้วย

การให้น้ำ สำหรับการให้น้ำต้นมัลเบอรี่ของเรานั้นเราจะต้องให้น้ำในปริมาณที่เพียงพอสำหรับการเจริญเติบโต เราอย่าให้ต้นมัลเบอรี่ของเราขาดน้ำ เพราะในช่วงระยะที่ต้นหม่อนกำลังแตกตาติดดอกนั้นจะเป็นช่วงที่ต้นมัลเบอรี่ต้องการน้ำมากที่สุดสำหรับการเจริญเติบโต หากต้นหม่อนของเราขาดน้ำมากเกินไป ก็จะทำให้ต้นหม่อนของเรามีผลที่ขนาดเล็กหรืออาจจะทำให้ผลหม่อนของฝ่อก่อนที่จะสุกได้

การใส่ปุ๋ย การใส่ปุ๋ยสำหรับต้นมัลเบอรี่นั้นเราก็ควรที่จะใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักประมาณ 10 กก. ต่อต้น หรือเราอาจจะปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ในอัตรา 250 กรัมต่อต้น และปูนขาวตามสภาพของดินที่เราใช้ปลูกต้นมัลเบอรี่ เมื่อเข้าปีที่ 2 ต้นหม่อนของเราจะให้ผลผลิตที่ดก และสวยงาม จนเราสามารถเก็บผลผลิตของเรามารับประทานแบบสดๆ ได้ หรือเราอาจจะนำมาแปรรูปเป็นอาหารต่างๆ เพื่อขายและส่งออกไปต่างประเทศได้

การเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวต้นหม่อนเราจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่อต้นหม่อนของเรามีอายุประมาณ2ปีขึ้นไปซึ่งในแต่ละต้นจะให้ผลผลิตได้ประมาณ1.5-3.5กก.หลังจากที่ทำการโน้มกิ่งได้ประมาณ8-12วันดอกหม่อนก็จะแตกออกมาพร้อมกับใบและพัฒนามาเป็นผลและเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ45-60วัน

ผลของมัลเบอรี่ก็จะเริ่มแก่และสุกไปเรื่อยๆ โดยเริ่มจากที่เป็นผลสีเขียว สีขาว สีชมพู สีแดง และสีม่วงดำตามลำดับ และผลหม่อนจะเริ่มสุกเนื่องจากมีการออกดอกไม่พร้อมกัน จึงทำให้มีระยะการเก็บเกี่ยวได้ยาวนานประมาณ 1 เดือน ผลหม่อนของเราสามารถเก็บไปรับประทานสดๆ ได้เลย หรือเราอาจจะนำไปแปรรูปได้หลายรูปแบบ ซึ่งผลผลิตที่ได้ก็เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในทุกๆ วัน และเราสามารถนำผลผลิตที่ได้ไปขายเพื่อสร้างรายได้ และสร้างอาชีพได้เลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *