เทคนิคการปลูกพริกยำ ให้ได้คุณภาพ

การปลูกพริกยำต้องมีการเตรียมดินและเตรียมการเพาะต้นกล้าพริกในกระถางที่มีขนาดเล็กเสียก่อนหลังจากจึงย้ายกล้าลงปลูกในแปลงที่เตรียมไว้ ซึ่งมีรายละเอียดในการเพาะปลูกพริกยำให้ประสบผลสำเร็จดังนี้ การเตรียมกล้า :เตรียมถาดหลุมเพาะเมล็ด ใส่ขี้เถ้าแกลบให้เต็มขอบถาดหลุม จากนั้นจึงหยอดเมล็ดพันธุ์ลงในถาดเพาะ โดยใช้หนึ่งหลุม/หนึ่งเมล็ดหยอดเมล็ดพันธุ์ ก่อนจะรดด้วยน้ำจนชุ่มแล้วใช้ผ้าดำชุบน้ำบิดพอหมาดคลุมบ่มไว้สองคืน เมื่อครบกำหนดให้เปิดผ้าดำออกแล้วรดน้ำปล่อยไว้ 2-3 วันเมล็ดพันธุ์จะงอกออกมาเป็นต้นอ่อน ใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์เมล็ดพันธุ์จะแตกใบออกมา 1 คู่หมั่นรดน้ำเช้า-เย็นเมือ่ต้นกล้ามีใบจริงได้ 2 คู่หรืออายุประมาน 1 เดือนจึงย้ายกล้าลงปลูกในแปลง

การย้ายกล้าและการเตรียมแปลงปลูก :การเตรียมแปลงปลูกหลังไถดะปละไพรวนด้วยผาน 7-2 รอบ ให้ทำการยกแปลงปลูก กว้าง 1 เมตร ความห่างระหว่างแถวของแปลงปลูก 80 ซม. ความยาวของแปลงปลูกตามต้องการปลูกเป็นแถวคู่หลุมละ 1 ต้น ระยะปลูก 80*50 ซม.ใส่ปุ๋ยคอกรองพื้น ก่อนปลูก

ระบบการให้น้ำ :ใช้การให้น้ำระหว่างร่องแปลงปลูกร่วมกับการใช้สายยางให้น้ำ ในการเตรียมแปลงต้องให้มีคูระบายน้ำอยู่ท้ายแปลง เพื่อช่วยระบายน้ำออกจาหพื้นที่หลังการให้น้ำทำให้น้ำไม่ท่สววมขัง หรือเฉอะแฉะ เวลาเข้าไปปฏิบัติการในแปลงปลูก แล้วทำคูส่งน้ำระหว่างแปลงปลูกกว้าง 25-30 ซม. ปรับระดับคูส่งน้ำระหว่างแปลงให้มีความลาดเทพอสมควรเพื่อความสะดวกในการให้น้ำ ในสภาพดินเหนียวเขตภาคกลางมีระดับน้ำใต้ดินสูง ให้ทำแปลงขนาดกว้างประมาณ 4-6 เมตร ความยาวไม่จำกัดขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และมีร่องน้ำกว้างประมาณ 1 เมตร ลึกประมาณ 0.50-1 เมตรซึ่งเหมาะสำหรับใช้เรือบรรทุกเครื่องสูบน้ำเข้าไปให้น้ำได้

การย้ายต้นกล้าลงแปลงปลูก :การย้ายต้นกล้าลงปลูก ต้องทำหลังมีการเตรียมขุดหลุมตามระยะปลูกเรียบร้อยแล้ว โดยมีเทคนิคในการย้ายกล้าลงแปลงปลูกที่สำคัญคือการจับต้นกล้าพริกออกจากถาดหลุมจะต้องจับบริเวณเหนือใบเลี้ยงหรือใบจริงคู่แรก เพื่อป้องกันการบอบช้ำของเนื้อเยื่อบริเวณโคนต้นกล้า ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นส่วนที่เชื้อราเข้าทำลายได้ง่าย เป็นสาเหตุหลักของโรคเน่าคอดินที่จะตามมาหลังจากที่ย้ายต้นกล้าพริกลงหลุมปลูกหลังปลูกกล้าลงแปลงต้องปักหลัก(ไม้หาบ)ช่วยพยุงต้นกล้าไว้ด้วย เพื่อป้องกันการโค่นล้มการปักไม้หาบต้นพริก เพื่อช่วยพยุงต้นพริกไม่หักโค่นหรือกิ่งฉีกหักจากการรับน้ำหนักของผลผลิตที่มีความดกทำไห้กิ่งพริกไม่หักผลผลิตจะได้ไม่เสียหาย

จำนวนต้นกล้าที่ใช้ปลูก :ในพื้นที่ 2 ไร่ ปลูกแบบแถวคู่ ต้นละหลุมจะมีจำนวนต้นประมาณ 2,300 ต้น การใส่ปุ๋ย:ปุ๋ยเคมีใช้สูตร 15-15-15 ทุกๆ 15-30 วัน ใส่ต้นละ 20 เม็ด เน้นการใส่ปุ๋ยรองพื้นพร้อมกับการเตรียมดิน และใส่ปุ๋ยคอกเป็นระยะสัปดาห์ละครั้ง การเก็บเกี่ยวผลผลิต :การให้น้ำนั้นจะใช้สายยางรดทุกๆ ตอนเช้าและตอนเย็น โดยใช้เครื่องยนต์สูบจากบ่อเรื่องของรายได้นั้นคุณพ่อบอกว่าอยู่ได้ถ้าผักทางจังหวัดอื่นไม่เข้ามาตีตลาดที่จังหวัดขอนแก่นครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *