ผลไม้ต่อไปนี้ ไม่ควรนำมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แทนที่จะเป็นคุณ แต่อาจจะกลายเป็นโทษได้

ความเชื่อโบราณ การนับถือผี มีมานานก่อนจะเกิดพระพุทธศาสนาในประเทศไทย จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะยังมีความเชื่อที่สืบต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น วันนี้ ทีมงานสยามนิวส์ ขออนุญาตนำเสนอความเชื่อของคุณปู่คุณย่าที่เล่าต่อๆกันมา แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่านี่คือเรื่องราวความเชื่อเฉพาะบุคคลเท่านั้น โปรดใช้วิจารณยานกันด้วยครับ

ความเชื่อแต่โบราณ กับผลไม้ที่นำมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้องเลือกและคัดสรรผลไม้ในการไหว้เป็นอย่างดีส่วนผลไม้ที่ควรและไม่ควรมีอะไรมาดูกันเลย

ผลไม้ที่ไม่ควรนำมาไหว้ ส่วนใหญ่จะดูที่ชื่อเป็นหลัก

ละมุด เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้ว มักไม่โดดเด่น ปิดๆ ซ่อนๆ

มังคุด เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้วไม่ได้ดีเท่าที่ควร ไปไม่ถึงที่สุด มันกุด ๆ ด้วน ๆ ไม่โดดเด่น

พุทรา เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้วดีในช่วงแรกๆ ช่วงหลังๆ ซาซา

มะเฟือง เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้ว มักฝืดเคือง ไม่อะไรก็อะไร สักอย่าง

มะไฟ เชื่อกันว่าทำอะไรแล้วมักต้อง เร่งๆ รีบๆ เหมือนไฟลน ไม่ได้คุณภาพ

น้อยหน่า เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้ว มักมีปัญหา อุปสรรค เล็กน้อย จุกๆจิกๆ อยู่เสมอๆ ทำแล้วได้ผลเพียงน้อยนิด

น้อยโหน่ง เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้ว ได้ผลสมบรูณ์เพียงน้อยนิด มีอุปสรรคปัญหา ไม่สมบรูณ์แบบ

มะตูม เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้วไม่เจริญก้าวหน้า เช่นเดียวกับชื่อที่ตูมอยู่ตลอด ไม่ก้าวหน้า ไปไม่ได้ไกล

มะขวิด เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้วมักจะประสบปัญหา วัสดุอุปกรณ์ หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ครบ ขาดโน่น ขาดนี่เสมอ

ภาพของลูก มะขวิด

ลูกจาก เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้ว มักจะไม่ยั่งยืน

ลูกพลับ เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้ว ผลงานต้องโดนเก็บใส่ลิ้นชัก ไม่ได้แสดงผลงาน ไม่ก้าวหน้าลูกท้อ เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้ว ท้อแท้ เบื่อหน่าย ไม่มีกำลังใจ

ระกำ เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้ว มักจะไม่ประสบความสำเร็จ

กระท้อน เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้ว สิ่งที่ดีๆ ที่ต้องการเผยแพร่ออกไป กลับสะท้อนมายังจุดเดิม

ลางสาด เชื่อกันว่า เป็นผลไม้ที่มียาง ทำอะไรแล้วมักจะมีเรื่อง ยุ่งยากวุ่นวาย

ส่วนผลไม้ที่ควรนำมาไหว้ และเป็นที่นิยมกัน เพราะมีความหมายดี

ลำไย หมายถึง ความรัก ความหวานฉ่ำความสุข

ลิ้นจี่ หมายถึง ความเป็นศิริมงคล

สับปะรด หมายถึง การมีสายตาก้าวไกล มีความรอบรู้

กล้วย หมายถึง การให้มีลูกหลานมากๆ

ทุเรียน หมายถึง ความฉลาดหลักแหลม การรู้เท่าทันผู้อื่น

สาลี่ หมายถึง การรักษาคุณงามความดี เหมือนเกลือรักษาความเค็ม

องุ่น หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ทั้งการงานและชีวิตครอบครัว

แอปเปิ้ล หมายถึง การมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงอายุยืนยาว

ส้ม หมายถึง การมีโชคลาภ ประสพแต่สิ่งดีๆในชีวิต

ทับทิม หมายถึง การให้มีลูกชายมาก ๆ

ขนุน หมายถึง ไม่ว่าจะทำอะไร จะมีคนคอยเกื้อหนุนอยู่ตลอดเวลา

แก้วมังกร หมายถึง ความรุ่งเรื่องมีอำนาจ มีวาสนา

เกาลัด หมายถึง การมีมารยาทงาม

มะม่วง หมายถึง ความมีสติปัญญาเหนือผู้อื่น

ที่มา:siamnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *