โบราณกล่าวไว้! คนที่มีแผลเป็นที่ “นิ้วชี้ข้างซ้าย” คนรักชาติที่แล้วกำลังจะกลับมา ?!

สังคมไทยเรานั้น อยู่คู่กับความเชื่อมาเป็นเวลาช้านาน ความเชื่อต่างๆ ที่โบราณว่าไว้ มาถึงสมัยนี้ บางคนยังเชื่อ และยึดถือปฏิบัติมาเสมอ อย่างเช่น ความเชื่อเรื่องแผลเป็น หรือ รวมถึงมีตำหนิ ไฝ หรือปานต่างๆ ก็เชื่อว่า เป็นกรรมที่มีมาแต่ชาติปางก่อน

เช่นเรื่องของ แผลเป็นที่นิ้วชี้ข้างซ้าย มีบางคนมีรอยเป็นแผลเป็นที่นิ้วชี้ข้างซ้าย โดยบางคนไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร บางคนเป็นมาตั้งแต่เด็กๆ และมาถึงวันนี้ก็ยังไม่ทราบว่า รอยนี้มาปรากฏได้อย่างไร

ตามความเชื่อของคนโบราณ เชื่อว่า คนที่มีแผลเป็นอยู่ที่นิ้งวชี้ข้างซ้าย นั่นหมายความว่า คนรักในชาติที่แล้วยังไม่ลืมคุณ และยังคงตามหาคุณอยู่

เช่นเดียวกับเรื่องของ ปาน ตามความเชื่อของคนโบราณ ที่เห็นพ้องต้องกันว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เพราะเชื่อว่า เคยเกิดมาในชาติก่อนแล้วถูกทำตำหนิไว้ เพื่อให้คนที่รู้จักจำได้ โดยวิธีการทำตำหนิจะนำปูนแดงป้ายในบริเวณร่างกาย จึงส่งผลให้ชาตินี้เกิดมามีปานดำ แต่หากถูกป้ายด้วยถ่าน ก็จะเกิดมาพร้อมกับปานดำนั่นเอง

ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ ในการเชื่อ และลองสำรวจนิ้วชี้ข้างซ้ายของคุณดูว่า มีแผลเป็นอยู่ที่นิ้วชี้ข้างซ้ายหรือไม่

ที่มา:liekr.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *