การปลูกถั่วฝักยาว ให้ได้คุณภาพ เป็นที่ต้องการในตลาด

การปลูกถั่วฝักยาวนั้น เกษตรกรผู้ปลูกมักประสบปัญหา ถั่วฝักยาวมีรูปร่าง หงิกงอ ฝักไม่สวย ซึ่งปัญหานี้เราสามารถแก้ไขได้ไม่ยาก ด้วยการดูแลเอาใจใส่ไม่ให้เพลี้ยเข้าทำลาย และบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีก็จะทำให้ถั่วฝักยาวมีรสชาติหวานกรอบฝักตรงอวบไม่หงิกงอ คุณบุญเหล็ง สายแวว ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหัวเรือ ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชผักนาๆชนิด เช่น พริก มะละกอมะเขือและถั่วฝักยาว เป็นต้นได้ให้สัมภาษณ์กับทาง จนท.Farmer info ประจำสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี FM102.75MHz. ได้ให้คำแนะนำถึงเทคนิคการปลูกถั่วฝักยาวให้ได้ผลผลิตที่ดี ได้ถั่วฝักยาวที่มีรสขาติหวาน อวบ ไม่หงิกงอ และเป็นที่ต้องการของตลาด

ซึ่งปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ไม่ยาก เพียงเกษตรกรผู้ปลูกเพิ่มการดูแลเอาใจใส่และบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี ก็จะทำให้ถั่วฝักยาวมีรสชาติหวานกรอบฝักตรงอวบไม่หงิกงอโดยมีวิธีการทำดังนี้คือก่อนที่ถั่วฝักยาวจะติดดอก ให้ใช้ยาฉุนแช่น้ำผสมกำมะถันผงพอประมาณจากนั้นกรองเอาเฉพาะน้ำนำไปฉีดพ่นให้ทั่ว เพื่อป้องกันเพลี้ยไฟเข้าทำลายเนื่องจากเพลี้ยไฟเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ถัวฝักยาวฝักมีรูปร่างหงิกงอไม่สวยงามจากนั้นอีกประมาณ2-3วันให้ทำการพรวนดินแล้วโรยมูลไก่หรือมูลวัวตากแห้งรอบๆโคนต้นให้ห่างจากโคนต้นประมาณ 10 ซม. ในอัตรา 1 กำมือต่อหลุม แล้วอีก 2-3 วันต่อมาให้นำปุ๋ยสูตร15-15-15มาโรยรอบๆโคนต้นให้ห่างจากโคนต้นประมาณ10-20ซม. ในอัตราครึ่งช้อนแกงต่อหลุม จะทำให้ถั่วฝักยาวออกฝักสวยงาม ฝักตรง อวบ ไม่หงิกงออีกทั้งยังมีรสชาติหวานกรอบอีกด้วย คำแนะนำ:ห้ามใส่ปุ๋ยหลังจากถั่วฝักยาวติดดอกแล้ว เพราะจะทำให้ถั่วฝักยาวดอกร่วงไม่ติดฝัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *